Cel projektu

W związku z 100. Rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku Fundacja Służba Niepodległej przygotowała projekt „Polacy w Służbie Niepodległej”, którego celem jest wspomnienie wielkiego wysiłku całego społeczeństwa polskiego w walce w obronie niepodległości. Chcemy podkreślić, że to udział Polaków z całej Polski, ze wszystkich warstw społecznych przyczynił się do sukcesu w obronie przed najazdem bolszewickim.

Projekt „Polacy w Służbie Niepodległości” to bogata oferta składająca się z trzech części:

  • Konkurs historyczny i artystyczny dla młodzieży
  • Seminaria naukowe online
  • Wystawa reprodukcji historycznych plakatów

Projekt “Polacy w służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r.” szereg wydarzeń łączących formę interdyscyplinarnego konkurs wiedzy historycznej i artystycznych form wyrazu, wzbogacony cyklem seminariów prezentujących wydarzenia związane z obroną niepodległości, w szczególności z Bitwą Warszawską 1920 r. w 100. Rocznice oraz wystawa reprodukcji plakatów mobilizujących społeczeństwo polskie do walki w obronie niepodległości. Różnorodne pod względem formy wydarzenia objęte projektem, będą miały również charakter lokalny, promujący wątki regionalne w wojnie w obronie niepodległości, a także będą angażować osoby z różnych grup wiekowych oraz różnych miejscowości – w formie czynnej oraz biernej. Tytuł projektu nawiązuje do wielkiego wysiłku Polaków, którzy stanęli w służbie niepodległej i skutecznie obronili suwerenność Polski oraz Europę Zachodnią przed falą komunizmu z bolszewickiej Rosji, a tym samym promocja bohaterskich i patriotycznych postaw.

Szczegółowe cele projektu:

– Zwiększanie świadomości historycznej młodzieży w zakresie przyczyn, przebiegu, skutków oraz znaczenia wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r., w szczególności Bitwa Warszawska 1920 r., z okazji 100. Rocznicy;

– Zwiększanie świadomości narodowej, w szczególności młodzieży, oraz identyfikację z hasłem przewodnim projektu: “Polacy w służbie Niepodległej” ukazując znaczenie poświęcenia dla dobra ojczyzny m.in. poprzez promowanie lokalnych i ogólnopolskich bohaterów wydarzeń wojny 1919-1920 r.;

– Ukazanie różnych dróg prowadzących do odzyskania i obrony niepodległości przez Polskę w kontekście wydarzeń o charakterze regionalnym, które składają się na wojnę polsko-bolszewicką 1919-1920 r.

– Pogłębienie wrażliwości artystycznej oraz pobudzenie kreatywności twórców w zakresie artystycznych form wyrazu, których inspiracją jest wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., w szczególności Bitwa Warszawska 1920 r., z okazji 100. rocznicy;

– Promowanie kreatywnych form edukacji młodzieży w postaci konkursu wiedzy historycznej oraz artystycznego, która w największym stopniu angażuje odbiorców;

– Prezentacja dorobku artystów polskich będących autorami plakatów, które walnie przyczyniły się do mobilizacji społeczeństwa polskiego w czasie napaści bolszewickiej, w postaci prezentacji ok. 20 plakatów mobilizujących społeczeństwo polskie w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r., a także pobudzenie świadomości narodowej odbiorców i identyfikacja publiczności z treściami plakatów, swoista mobilizacja do pamięci o bohaterskim wysiłku Polaków i Wojska Polskiego w obronie niepodległości oraz Europy przed nadciągająca Armią Czerwoną;

– Inicjowanie współpracy i znajomości młodzieży szczególnie zainteresowanej historią Polski w kontekście wiedzy oraz artystycznych form wyrazu w celu budowania trwałych relacji w środowisku młodzieży pochodzącej z różnych regionów oraz spoza Polski;

– Kreowanie lokalnych liderów propagujących historię lokalną i jej wpływ na historię Polski.

 

Cały projekt jest organizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.