Regulamin konkursu

Zachęcamy wszystkie osoby między 18 a 26 rokiem życia do wzięcia udziału w organizowanym konkursie historycznym i artystycznym. Pula nagród w konkursie wynosi 6.000,00 zł!

Zadania konkursowe polega na napisaniu eseju historycznego, które przewodnie będzie Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Uczestnik sam stawia tezę badawczą i tytuł eseju, który będzie z lokacją “Polacy w Służbie Niepodległej”. Esej powinien liczyć maksymalnie 8 stron A4, sformalizowanego tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, marginesy 2,5, interlinia 1,5). 

Konkursy się w dwóch etapach w różnych terminach:

– 30 maja 2020 r. – 6 listopada 2020 r. – I etap – eliminacje wstępne
– pomiędzy 20 listopada, a 6 grudnia 2020 r. – II etap – finał, w każdym weźmie od 6 do 12 finalistów;

Uczestnicy zgłaszają udział w konkursie poprzez przesyłaną pracę konkursową na adres: konkurs@sluzyliniepodleglej.pl w terminie do dnia 6 listopada 2020 r. oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Regulamin Konkursu Polacy w służbie Niepodległej 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – BLOK HISTORYCZNY

Informujemy, że wkrótce planujemy najnowsze porady dotyczące odpowiedzi na żywo, w czasie gdy nasi koordynatorzy, którzy udzielają odpowiedzi na pytania na pytania dotyczące odpowiedzi. Zachęcamy do naszego fanpage na Facebooku: facebook.com/sluzbaniepodleglej/