O nas

Fundacja Służba Niepodległej powstała, aby działać na rzecz idei sprawnego i suwerennego państwa oraz wolnego społeczeństwa, promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej historii dającej nam liczne powody do dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Dążymy do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym, społecznym i prywatnym.

Nasze zaplecze kadrowe wywodzi się z patriotycznego, wolnościowego i propaństwowego trzeciego sektora. Pochodzimy ze środowisk takich jak: Stowarzyszenie KoLiber, Młodzi dla Polski, Studenci dla Rzeczypospolitej, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza. Powołaliśmy fundację, aby móc skuteczniej działać na rzecz dobra wspólnego.

Zarząd, Rada i Zespół Fundacji Służba Niepodległej