Wystawa plakatów

Jednym z elementów projektu jest organizacja wystawy przedstawiającej wysiłki mobilizujące Polaków w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 r., Która jest prezentowana będzie wraz z organizowanymi seminariami naukowymi.

Usługi wystaw opracowane na podstawie wyboru i obróbki oraz obróbki graficznej

Wystawa poza prezentowaniem historycznych treści oraz dawnych form wyrazu, które dały początek polskiej szkole plakatu oraz ćwiczenia graficzne dopełnienie treści seminariów oraz wzbogacenie wizualne sal seminaryjnych. Wystawa zwróciła uwagę na seminaria na temat mobilizacji różnych grup w obronnych niepodległościach, a także dotykając specyfików i funkcji wojskowych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920 r.

Zamierzamy również przeprowadzić organizację wystawy w formie street artu. Szczegóły wkrótce. 

Cyfrowe reprodukcje plakatów na potrzeby wystawy pochodzić będą z Archiwum Państwowego w Rzeszowie, z którym nawiązaliśmy współpracę.